Honey, let’s start over: A tale of business kaikaku

When Ian told them what he’d done, they couldn’t believe their ears. He had what!? He had erased every document in the company database concerning hiring and retaining staff. Joan’s deep thoughts on “talent management” simply gone. Gone! “Hey, what about the backups?”, Helen asked. Ian just smiled, “Those too”.

Continue reading

Threatened by Extermination: Swedish Leadership Style

LESS 2011

The first day of the LESS 2011 conference is over. I am sorry to report I am not ecstatic after the first day. There were some nice talks and some not-so-nice ones, which is to be expected, but generally I felt that the speakers spent too much time on discussing models instead of working hard on making their talk come alive and be interesting and understandable for their audience. As J. B. Rainsberger (@jbrains), a Canadian master developer, put it one of tweets during the day: “Speakers, please tell me stories. They entertain me more, and they help me understand more”.

There is much to say about the topics of the conference (Organisational Transformation, Lean & Agile Product Development, and Complexity & Systems Thinking), but tonight I am just going to settle on reflecting a bit about something that the last speaker of the day, James Sutton, author and software-systems architect, said in passing during his keynote. He mentioned that from what he had heard about management and company culture in the Scandinavian countries, they were much further along than in other countries. Basically, what he implied is that the these countries have a more sophisticated style of management. Less command and control and more people-orientation.

Continue reading

Experimenting with Daily Standups

The Importance of Format

I have been doing morning standups for many years now. For the most part I really like them. At their best, a team can find a peaceful place to talk honestly about the work, get a quick and accurate feeling of where they are and a feeling of being in the same boat. On the other hand, at their worst they can feel corny, pointless, boring, like reporting to a manager or just something we are supposed to do.

Why does it work sometimes and other times not? Mostly I think it is about the people, their relationships, and the company culture. A broken team conducts broken meetings. The facilitator is another important factor. For example, if she cannot guide the team in finding a fruitful path between skimming over problems and irrelevant detail, the standups will feel pointless or dull, respectively.

Finally, I do believe that the format of the meeting plays a significant role as well. Think of it this way: If you knew there was a format that would increase the likelihood of that great experience and minimise the time spent in the bad one, would you try to find it? I really want to urge people to experiment more with your standups.

Continue reading

Highlights from Lean & Kanban 2010

The Lean & Kanban 2010 conference is arranged by AGILEminds and premiered this year in Antwerp, Belgium. It is one of these “Lean, Kanban, Systems thinking, etc” conferences that have popped up like mushrooms these latest years. Me and my colleagues thought the line-up looked fantastic so we decided to invade Antwerp – all three of us. These are my personal impressions and recollections.

Continue reading

En önskan om samarbete

S:t Görans sjukhus är sverigeledande på det som på engelska kallas “Lean Healthcare”. Lean generellt handlar om att, trots bristande resurser och varierande behov, bygga effektiva verksamheter med kunden i centrum. Detta tänkande kan appliceras på många områden.

Vad innebär detta inom sjukvården? Dagens Nyheter hade en intressant artikel om detta 18 oktober 2008. I artikeln kan man bland annat läsa detta (kursiveringen är min egen): “Lean betyder, enkelt uttryckt, att medarbetarna utformar sitt arbete så ändamålsenligt som möjligt – med patienten i fokus. På sjukhuset innebär det att patientens väntetid ska bli kortast möjlig och vården av bästa kvalitet“. Resultaten är förbluffande. Den genomsnittliga väntetiden på att få träffa en läkare på akuten har minskat med 70%. Målet är att en patient aldrig ska behöva vänta mer än 90 minuter från akutdörren till avdelningssängen. Snittiden är 20 minuter! Det är den typen av sjukvård vi vill ha, eller hur?

Det är värt att notera är att denna förbättring inte uppnåddes genom att man anställde duktigare läkare eller forskade fram bättre mediciner. Inte heller har någon duktig managementkonsult varit framme och optimerat. I stället har man uppnått detta resultat på egen hand, genom att släppa gamla prestigebarriärer och helt enkelt… samarbeta.

Jag vill mena att samarbete är en av de viktigast faktorerna – om inte den viktigaste – för framgång inom många “system”. S:t Göran är ett exempel på detta. Människan är ju i någon mån byggd för att samarbeta. Vi har nått vår status på denna planet bland annat tack vare just vår förmåga att samarbeta. Ibland kan samarbete vara svårt, vi har en reptilhjärna i botten som har en tendens att överreagera ibland, men oftast är det givande och roligt.

Så varför inte tänka så inom systemutveckling? Faktum är att vi redan gör det – i form av Lean Software Development och agila metoder. Det agila manifestet, själva grunddokumentet för agila metoder har detta som sin första värdering (i svensk översättning): “[vi värderar] individer och deras samarbete framför processer och verktyg”. Återigen, detta med samarbete. Samma fokus på kvalitet och att minimera tiden för en “enhet” i systemet finns i andra delar.

Så här i slutet av år 2008 kan det kanske vara lämpligt med en önskan. Det här hoppas jag att vi kan uppnå i våra organisationer kommande år: Låt oss riva barriärer mellan roller och finner nya sätt att samarbeta för bästa resultat. Vi utbildar alla medarbetare om vikten av att bygga in kvalitet från början, via arbetssätt som testdriven utveckling och parprogrammering. Vi fokuserar gemensamt på att optimera helheten, tiden från koncept till nytta, genom att eliminera onödigt arbete. Och givetvis sätter vi användningen av mjukvaran i centrum. Vi har alla potentialen att bli lika framgångsrika som S:t Göran.

God Jul & Gott Nytt År!