IT-avdelningen är död

Jag beklagar, rubriken är givetvis överdriven för dramatisk effekt; IT-avdelningen är inte död. Än. Men den luktar så.

På mitt jobb har vi komplexa affärsregler. Regler, sofistikerat utformade under årtionden för att avlägsna alla möjligheter för kunder att att göra några som helst relevanta jämförelser mellan olika leverantörer. Ingen förstår riktigt alla regler. Verksamhetskillarna med de snajdiga frisyrerna och kostymerna brukar komma ned till oss då och då när de behöver ha reda på hur något verkligen fungerar. Varför? Därför att reglerna för affärerna är inkodade i mjukvara. Någon programmerare, någon gång, har tvingats att förstå hur det borde fungera.

Idag realiseras verksamheten i mjukvara. Är det någon som flyttar papper på sitt kontor längre? När jag började jobba var frasen att IT-system var “verksamhetsstödjande”. Det stämmer oftast inte längre. Det är som att säga att en pacemaker stödjer verksamheten att hålla igång ett hjärta. Det är sant i någon mån, men redskapet för verksamheten är så väsentligt för verksamheten att det svårt att se vad som är vad. Verksamheten är formligen indränkt i mjukvara. Den sker inbäddad i system.

Ändå strävar nästan alla stora organisationer att göra tydlig åtskillnad mellan det som kallas “verksamhet”” och det som kallas “IT”. Det är här någonstans som den intresserade läsaren bör höja på ögonbrynen. Men vänta nu här…

För att resonera vidare, vad betyder det här för processen att utveckla verksamheten? Givetvis att den i många fall är samma sak, eller måste ske i synk med, vidareutveckling eller förändringar i mjukvara. Förändringar i affärsprocesser innebär oftast förändringar i mjukvara också. Omvänt, förändringar i IT-system är alltid verksamhetsförändring.

Vi har delat in vår värld i verksamhet och IT, men det verkar ju onekligen som att de mer och mer håller på att smälta samman. Borde då inte dessa båda sidor av samma mynt jobba ihop? Än värre, vad händer när vi beslutar oss för att utkontraktera hela IT-förvaltningen till ett låglöneland? Vad betyder det för vår verksamhetsutveckling?

Känns inte hela den här uppdelningen i “verksamheten” och “IT” märklig och föråldrad idag? Den uppstod i en tid när man var tvungen att ha ett fint universitetsbetyg i matematik för att komma nära en “elektronhjärna”. Självklart kan vi inte ha de där märkliga personerna i vita rockar springandes i korridorerna – vad skulle kunderna säga? Så vi gömde dem och lämnade dem till sitt. Åren gick och vi lät dem i stort sett förbli där på sin avdelning. Men världen har förändrats.

Jag tycker inte att det borde heta “verksamhet” och “IT” därför att IT är också verksamhet, vare sig du vill det eller inte. David Joyce, en leankonsult på Thoughtworks, sa nyligen i ett tal jag hörde: “Think of the IT staff of Lehman Brothers, I guess it took them until the day of the bankruptcy to realise they were part of the business too”. Det här språkbruket befäster en gräns mellan arbete som inte gagnar digitaliserade verksamheter.

Vi ser inte IT som en del av verksamheten idag och de flesta företag är inte organiserade på det sättet, men betyder det att vi inte kan tänka oss bättre sätt? Peter Tallungs, verksamhetsarkitekt på IRM, brukar jämföra med ekonomiavdelningen. “Tänk om vi sa att ekonomiavdelningen inte var en del av verksamheten. De skulle bli oerhört förolämpade. En del av dem brukar ju till och med tro att de leder verksamheten.” Jag vet inte hur det är med er, men jag börjar känna mig rätt förolämpad själv.

13 thoughts on “IT-avdelningen är död

 1. Helt klart måste IT-avdelningen ut i verksamheten och vara en del av den. Annars är det omöjligt att möta de behov som finns. Enda jag vill tillägga är att i större företag måste du ha kvar en samordning av infrastruktur i någon form (kalla det it-avdelning, it-råd, eller liknande) så det finns en grundläggande infrastruktur dit man enkelt kopplar verksamhetens behov. Gemensam kontodatabas med SSO osv. Men även den måste ha närhet till verksamheten så den kan ta fram rätt tjänster.

  • Hej Peter! Tack för kommentaren. Bra poäng! Jag håller med om att det på driftsidan finns en del gemensamma funktioner som nog inte bör upprepas för varje avdelning. Jag talar främst om de utvecklande delarna av en typisk IT-avdelning. De som designar mjukvara direkt för verksamheten.

   Med det sagt, även på drift och hårdvara kan man leka med tanken att bryta upp IT-avdelningen. Tänk om varje affärsprocess (“avdelning”) hade sin egen produktionsspecialist med servrar och systemmjukvara i molnet. Gemensamma saker som kontodatabas är standardmjukvara och beslutas över gemensamt i ett produktionsråd. Och så vidare. Precis som du säger är det samordning som behövs, vilket inte nödvändigtvis implicerar en ansvarig organisation för det.

   Jag tror att framtidens framgångsrika organisationer måste tänka lite friare. Framför allt bryta sig loss från sina mentala modeller idag om hur arbetet ska organiseras. Våga rita om gränserna, så att säga.

 2. Som konsult i IT-svängen upplever jag fortfarande att kostnader för toner till skrivare och systemutveckling hamnar under samma rubrik, både i bokföring och organisation.

  Det får till följd att våra åsikter om kundernas interna system och rutiner har ungefär samma värde som om toner-försäljaren skulle påpeka brister i kärnverksamheten.

  Förändringen har börjat på många ställen, men det går förvånansvärt långsamt.

 3. Agree, helt kontraproduktivt att prata om verksamhet och IT som 2 olika dimensioner.

  Fascinerande att det finns företag som vägrar att kalla sig för “IT-företag” även när allt de har att sälja sker via IT kanaler.

  Andra företag föredrar att prata om IT som “stöd” som du säger. Som om det gick att bedriva verksamheten utan det. Det kanske skulle gå, frågan är bara hur länge?

  • Hej Manuel! Tack för kommentaren. Ja, jag tror att de flesta stora företag för länge sedan har passerat punkten där det fortfarande gick att bedriva verksamheten utan datorer och mjukvara. Tänk dig en bankverksamhet utan mjukvara… Eller ett energibolag? Tågresor? Media? Sjukvård?

 4. En annan betraktelse är att inte heller t ex ekonomi eller HR är ”verksamheten”, utan att denna utgörs av kärnverksamheten, att ”baka bröd” eller ”tillverka bilar” eller vad man nu kan tänkas pyssla med. I den bemärkelsen är IT varken mer eller mindre ”verksamheten” än ekonomiavdelningen. Det paradoxala är ju att IT-stöd traditionellt supportat den typ av funktioner som ekonomi, personal etc i form av klassiska standardsystem, dvs en stödfunktion för stödfunktionen. Kanske är det där vi finner lite av de problem som IT-avdelningarna står inför, när systemen kräver mer av anpassning för att i högre utsträckning ska stödja just kärnverksamheten? För visst har IT-avdelningarna av idag problem och börjar lukta lite unket. Om dom i huvudsak försvinner upp i ”molnen”, till Indien eller Kina, eller integreras i verksamheten får väl framtiden utvisa.

  Du poängterar ett annat känt fenomen att kunskapen om verksamheten växer in i IT-systemen. Detta faktum är mer utpräglat hos vissa typer av organisationer än andra (läs bank- o finans). För att fortsätta citera vår gemensamme vän Peter Tallungs brukar han ju prata om ”arkeologiska utgrävningar” för att utifrån IT-systemen beskriva verksamheten. Detta skulle kunna beskrivas som verksamhetsarkitektur ”bottom-up”. Behöver vi då dom övergripande beskrivningarna av affärsprocesserna? Oavsett frisyrerna på dom som arbetar med processerna, så tror jag det. Kan ”upper management’s” vision om hur man vill verksamheten ska fungera möta verkligheten hur den faktiskt fungerar är mycket vunnet. För att å ena sidan skapa en långsiktig roadmap, samt å den andra kortsiktigt göra nödvändiga kompromisser utan att därför upparbeta t ex teknisk skuld.

  • Hej Anders och tack för den omfattande kommentaren! Jag ska svara helt kort. Jag menar alltså inte att IT skulle vara kärnverksamheten utan snarare att kärnverksamheten idag ofta är så inbäddad i IT-system att de är oskiljaktiga. Det här får (eller borde få) stora konsekvenser för hur vi organiserar arbetet samt utvecklar verksamheten (den parallella process som alltid fortgår bredvid själva verksamheten). Är det någonstans man inte bör utkontraktera eller använda så kallade “standardsystem” så är det här.

 5. Bra skrivet Jocke, håller med.
  Men är inte grundproblemet att vi IT-människor aldrig/sällan släpps in på riktigt hos kärnverksamheten? Det uppfattas ofta som väldigt ovanligt och progressivt av en organisation att släppa in CIO eller IT-chef i styrelsen eller andra viktiga ledningsgrupper. Finanschefer brukar ha en given plats där, däremot den där IT-snubben eller IT-tjejen är ju tekniker i grunden, och har inget att göra där de viktiga besluten tas, tycks den vanligaste uppfattningen vara än idag.
  En annan sak är naturligtvis myndigheterna som genom lagar och rekommendationer underlättat för andra branscher som ekonomer (bokföring, revision) eller HR (avtal, arbetsrätt etc) att tas mer på allvar (AB måste ju ha en revisor, lämna årsberättelse etc.) medan det har inte funnits någon lag som tvingat företag och organisationer att ha professionellt IT-stöd, för hemsidan, datorvirus, programmen och nätverket fixar “brorsonen” gratis 🙂
  Nu säger jag inte att företag ska tvingas anlita professionellt IT-folk genom statliga lagar, men nog har andra stödfunktioner fått hjälp att bli mer respekterade än vi i vita rockar utan snajdiga frisyrer 🙂

  • Kan vara för att tekniker (ofta?) inte är för intresserade av verksamheten i sig. De (vi) vill utvecklas genom att lösa problem och vilken verksamhet de problemen finns i är nästan irrelevant. Vi vill bli utmanade och känna att vi lär oss något nytt. När det inte är intressant längre byter vi jobb och hjälper någon annan lösa sina problem.

   /Journeyman

   • Hej Manuel! Ja, det är nog definitivt en del av problemet. Men tänk om du satt i verksamheten och hade dina användare på ett stenkasts avstånd? Om du såg deras våndor dagligen och de såg dina? Om samtalen runt fikabordet rörde upprörda kunder och oanvändbara funktioner? Tror du fortfarande att du skulle vara ointresserad av verksamheten? (Jag menar inte här att du personligen är ointresserad, bara att du sätter dig in i situationen.) Visst är det skönt att vara skyddad från alla sådana problem dagligen, men frågan är vad det skapar för andra missförhållanden?

  • Hej Karam och tack för kommentaren! Jag vet inte om problemet är att IT inte släpps in i verksamheten eller om verksamheten inte släpps in på IT-sidan (båda förefaller lika vanliga). På mitt uppdrag ser jag mycket ojande och klagande om hur dålig verksamheten är på olika sätt (oengagerad, dåliga krav, vindflöjlar, etc), men från andra hållet ser jag lika hård kritik (tänker inte affär, jobbar med annat, pratar tekniksnack, förstår inte verksamheten etc). Det är inte en sidas fel, det är samarbetet som knakar. Kanske borde vi därför tänka om? Kanske är felet att vi har två “sidor” överhuvudtaget?

   • Hej Joakim! Ja, absolut. Jag har varit i den situationen och man får en kick när användarna/verksamheten engagerar sig och ger snabb feedback. Det kan vara en mindre utmanande -tekniskt- projekt men ändå blir man motiverad. Kommunikation & engagemang övervinner allt.

    Ändå tycker jag att man kan vara ointresserad av verksamheten/domänen även i det fallet och ändå trivas (men inte hur länge som helst). Motivationen kommer från kicken man får när man hjälper andra och inte från att man känner att man utvecklar sin kompetens.

Comments are closed.