Den perfekta, agila chefen

På konferensen Agila Sverige 2010 nyligen faciliterade jag en session på Öppet Forum som jag hade kallat “Vem är den perfekta, agila chefen?“. Hur ser han eller hon ut? Vad gör denne? En samling fantastiska och erfarna personer samlades och diskuterade. Jag tog lite anteckningar och det skriftliga resultatet är det som ni ser nedan.

Tanken som jag hade med sessionen var att försöka beskriva egenskaper, kunskaper och beteenden hos en bra chef över en agil (självstyrande, självorganiserande, självförbättrande) organisation. (Egentligen ville jag klaga på alla svaga chefer som jag möter, men Andreas Larssons tal om “Appreciative Inquiry” fick mig på bättre tankar.)

En fråga som kanske infinner sig hos läsaren är varför jag valde begreppet “chef” och inte “ledare”. Chef låter ju så gammaldags. Alla chefer är väl ledare, eller? Jo, jag håller med om att en chef ska vara en god ledare, men jag tror att fler kan vara det. Faktum är att jag tror att nästan alla människor är ledare då och då. Jag ser ledarskap som något som man gör – inte något man är. En programmerare som hittar en knepig defekt utövar ledarskap. En erfaren testare som ställer rätt frågor till en beställare agerar ledare. En person som är tyst, trots instinkten att skrika, när allt för många pratar gör det som ledare borde göra. Ledarskap är det vi gör för gruppens bästa. I denna session ville jag dock fokusera på cheferna.

En brasklapp som flera deltagare framförde var att de flesta punkterna anspelade på en operativ chef, inte en chef över chefer, och att det var skillnad. Jag vet inte. Jag är inte säker på att det verkligen stämmer. När jag läser punkterna nedan har jag svårt att se vad som skulle vara specifikt för en operativ chef. Kommentera gärna om du har åsikter här.

En sak som flera fick insikt i var att om man beskriver en bra, agil chef så beskriver man i stort sett en bra chef, långt före begreppet “agil” fanns. Man kan se det som att agila metoder förutsätter ett gott ledarskap hos cheferna – eller att det leder till detsamma.

Här är i alla fall listan av det gruppen kom fram till, något uppsnofsad med mina egna förklaringar och förtydliganden från det som jag minns att gruppen diskuterade. Om du var med och tycker att jag missat något, kommentera gärna.

 • Använder “Servant Leadership”, dvs ser som sin främsta uppgift att stödja de som ska utföra jobbet
 • Målstyr, dvs pekar ut riktningen. Alla mål är dock inte bra, bäst om de kommer från medarbetarna. De måste förankras.
 • Visionär
 • Engagerande (för att t.ex. kunna förankra visionen)
 • Skänker stadga (ingen vindflöjel)
 • Tillgänglig (att prata med), öppen dörr
 • Känner till vad jag gör (intresserad av medarbetarna)
 • Knep: Rör sig i verksamheten, pratar med folk
 • Knep: Besvarar inte frågor direkt för att uppmuntra självorganisering
 • Är personlig men inte privat
 • Är öppen, till exempel om egna misstag (skapar en anda av öppenhet)
 • Informerar om vad som händer (utan att överdriva eller oroa)
 • Använder “Pull” mer än “Push” (lite oklart för mig vad det betyder för en chef så här i efterhand)
 • Flexibel, vågar ändra sig (detta ansågs speciellt viktigt i agila organisationer)
 • Vågar fatta beslut
 • Ser behov hos individen/teamet (alla behöver inte samma saker)
 • Kan verksamheten (men behöver givetvis inte vara expert på allt)
 • Tips: Träffar anställda regelbundet i enrum (för coachning)
 • Vågar släppa på kontrollbehovet
 • Tips: Kombinerar inte chefsskap med produktägarroll, leder till intressekonflikter
 • Har en bra chef själv (svårt att vara en bra chef i ett system av dåliga chefer)
 • Är ett gott föredöme
 • Arbetar för att göra organisationen mer agil (i t.ex. belöningssystem, mål, mätetal)
 • Tänker och ansvarar för systemet, förbättra helheten
 • Modig (ibland måste även agila chefer fatta svåra beslut)
 • Samordnar och samarbetar (mycket arbete sker utanför avdelningen)

Vad får du för känslor när du läser detta? Stämmer det? Vad glömde vi i hastigheten? Är det möjligt för en människa att vara så här… perfekt? Ser du många sådana här chefer?

2 thoughts on “Den perfekta, agila chefen

 1. Jocke: tack för sammanställningen! Nu är jag hemma och är pappaledig, så jag uppskattar inblicken.

  Om jag skulle sammanfatta chefens ansvar, så skulle jag säga att man utöver de dagliga sysslorna ska jobba med att designa, alltså målmedvetet utforma, en bättre och bättre organisation. Jag tror att den vanligaste utmaningen jag stöter på som konsult har med detta att göra: att få rätt balans mellan att agerà i nuet och att skapa en bättre framtid.

 2. Tack för sammanfattningen. Det var ett intressant samtal. Just “servant leadership” aspekten tror jag är extra viktigt för en chef i en organisation som vill bli mer agil. Att vara mottagare och ägare för de problem som teamen upplever i sitt dagliga arbete.

  Kring punkten pull/push kommer jag inte exakt ihåg hur resonemanget gick. Men det skulle kunna handla om hur arbete planeras och förbereds för teamen. En agil chef ska inte trycka ut arbete på sina medarbetare utan istället försöka nå ett hållbart tempo där det pågående arbetet alltid är prioriterat.

Comments are closed.