Uppföljning: Thoughtworks i Sverige

För några veckor sedan meddelades på lite omvägar att Thoughtworks (TW) kontor i Sverige är stängt. Tidigare svenske chefen har lämnat eller fått lämna sin post och försäljningsarbetet har därmed avstannat. TW har för närvarande bara en anställd i Sverige idag; Ola Bini, som formellt inte är anställd i Sverige och spenderar mycket tid utomlands. Enligt uppgifter från TW lägger de inte ned verksamheten i Sverige, bara lägger den på lågvarv ett tag. En ny chef för svenska kontoret ska rekryteras så småningom.

För oss utvecklare som är lite “fans” av TW är det här givetvis nedslående nyheter. Det är tråkigt att inte ett erkänt duktigt bolag som TW ska kunna lyckas i Sverige. Det kan vara intressant att fundera på varför. Varför har TW så svårt att etablera sig här?  Är det deras eget fel eller beror det på hur marknaden fungerar i Sverige/Stockholm? Här är mina teorier, med betoning på teorier:

  1. Ramavtalen. Alla myndigheter och många organisationer handlar bara efter ramavtal. De har ingen möjlighet att ge ett helt projekt till TW vare sig de vill eller inte.
  2. Säljstrategi. TW:s attityd har varit att de vill helst ha egna projekt, möjligen ta expertkonsultroller, men inte underkonsultjobb. De vill heller inte använda underkonsulter. På en marknad som den för konsulttjänster i Stockholm, som mer kan likna en slags “katten på råttan, råttan på repet”-konstruktion, blir detta problematiskt.
  3. Bristande självinsikt och tålamod. TW har eventuellt överskattat sitt namn en hel del. TW är kända bland somliga utvecklare, speciellt de som har en dragning mot agil utveckling, men helt okänt för andra. Högre upp i organisationer, som IT-chefer, “CIO”:er eller inköpare är de oftast helt okända. Att arbeta in ett nytt namn är ett tungt och tidsödande arbete.
  4. Finanskriseffekter. Givetvis har TW påverkats, speciellt i Australien och England har en del konsulter hamnat “på bänken”. Det löfte om stöd från de etablerade kontor har uteblivit när fokus har legat på mer närliggande problem.
  5. Bristande säljerfarenhet och kontaktnät. Försäljning handlar till stor del om vilka du känner och har bra relationer med. Känner du inte rätt personer är det väldigt svårt att sälja stora saker eller projekt.

Jag tror alltså inte att det här misslyckandet enbart beror TW, ej eller på marknadens i Stockholm utan troligen en del av båda. TW:s strategi och inställning har passat extremt illa till den rigida, skyttegravsliknande IT-marknaden i Stockholm. Låt oss hoppas att de kommer tillbaka.