Tre framtidsfrågor

Peter Larsson på IDG mejlade mig (och säkert många andra) för en tid sedan med tre intressanta frågor rörande framtiden för svenska systemutvecklare. Kanske blir det publicerat någon gång och i någon form i Computer Sweden, men här är i alla fall mina kompletta svar. Det finns mycket man kan säga i dessa frågor, känner jag. Hur skulle ni ha svarat?

PL: Hur ser framtiden ut för utvecklare i Sverige?
JH: Jag bedömer den som lovande. IT-stöd och verksamhetsprocesser smälter ihop mer och mer till ett och detsamma. IT är redan kärnverksamhet och att utkontraktera utvecklingen av livsviktiga stödsystem till andra länder är en farlig väg. Svårigheterna att samarbeta och de långa ledtiderna är hinder som inte kommer att försvinna. Vidare kommer miljöaspekter på resande få en allt större inverkan. Varför skapa 100 resor/år till Indien när vi har närvarande, engagerade utvecklare nära? En annan intressant dragkamp är den mellan egenutvecklat och “standardsystem”. När folk inser att standardsystemen måste programmeras, och dessutom i proprietära språk, känns troligen egenutvecklat mer intressant igen. Sverige har duktiga utvecklare och många fina produktbolag.

PL: Vilken framtida fråga kommer att vara viktigast för utvecklare?
JH: Svårt att säga vilken som kommer att vara viktigast, men en viktig fråga är vilken status vi systemutvecklare väljer att ha. Vill vi vara kodapor mot spec eller vill vi vara högt värderade medarbetare som utvecklar affärerna? Håller vi kunden på armlängds avstånd finns litet som hindrar kunden att ersätta oss med någon billigare. För att nå det sistnämnda tror jag att vi aktivt måste välja detta alternativ och ta det ansvaret. Högsta kvalitet och minsta slöseri är obligatoriskt annat än i undantagsfall. Vi bör se systemutveckling som ett hantverk, där etik, miljöpåverkan, helhetssyn och samarbetsvilja blir viktiga komponenter.

PL: Vilken teknik ska utvecklare satsa på? Java? Dotnet? Azure? Amazon EC2? Google App Engine? Något annat? Varför
JH: Mitt råd blir att välja det som känns lovande, kul och rätt för dig. Jag brukar rekommendera utvecklare att följa råden från “The pragmatic programmers” att göra en personlig utvecklingsplan. Rita upp en karta över var du är nu och vart du vill. Var ständigt lärande, fastna inte i en teknik. Läs böcker och engagera dig i ditt yrke. Lär dig både något som är bra att kunna i morgon och något som känns sannolikt på några års sikt. Den som är tidigt ute på en teknik som sedan blir populär har mycket att vinna.

3 thoughts on “Tre framtidsfrågor

  1. Bra svar!
    Sista frågan var ju lite lustig, men jag håller med om att “The Pragmatic Programmer”-boken ger bra svar. Ett genuint intresse och engagemang är det enda som garanterar att man kan hålla sig kvar i vinnarhålet. Börjar man slå sig till ro utan att utmana sig själv får man räkna med att bli omsprungen av massan. Som även “I lost my job to india…” noterar är det viktigt att vara såväl specialist som generalist. Mixa säkra kort med chansningar.

  2. Google Translate thinks the first question means “What future for developers in Ireland?”. How weird is that? Even I know what Sverige means!

  3. Faktum är att jag skulle kunna skriva tio långa artiklar bara på de svar jag fick in på dessa tre frågor. 🙂

    Grym insats från dig och alla andra som fick frågorna.

    Mvh /Peter

Comments are closed.