Resultat framför dokument

Jag nämnde i mitt förra inlägg att det är okunskap jag siktar in mig på i mitt förbättringsarbete. Här uttrycker en person, låt oss kalla honom för Roger, en form av okunskap, hittar du vilken?:

“Jag vet att man inte ska skriva dokument när man jobbar agilt, men jag vet också att om jag inte har dokumenterat allt vi beslutat och varför så kommer inköpschefen hacka mig i stycken på nästa styrgruppsmöte. Agila metoder verkar helt orealistiska.”

Låt oss titta närmare på dokumentation och se om vi kan reda ut begreppen.

Många fick tidigt uppfattningen att agila metoder förordade att man inte skulle skriva några dokument vid utvecklingsarbete. Alls. Till detta bidrog ett antal missinformerade artiklar i en kär IT-branschtabloid. Det här är förstås nonsens, agila utvecklare skriver dokument.

Men bakom missuppfattningen finns ändå en kärna av sanning: agila metoder föredrar resultat framför dokument. Stopp och belägg! Är inte dokument en form av resultat? Jo, om du är författare, poet eller journalist, men egentligen inte om ditt mål ligger annorstädes, till exempel att utveckla en produkt eller ett system. Inom områden med stor osäkerhet måste vi leka bergsgetter: Enda sättet att komma uppför berget är att stå säkert, ta små och säkra kliv och ha stort tålamod. I det läget är det konkreta delresultat på väg mot slutmålet som gäller, ett välskrivet dokument är fint men ett på tok för osäkert mått.

Lättrörliga metoder inom systemutveckling ser därför att vi hellre presenterar delresultat av hög kvalitet på väg mot målet i stället för dokument som beskriver hur vi ska göra för att ta oss från A till B. Det här brukar kallas RTF, vilket står för “Running Tested Features”, ett begrepp som myntades av Ron Jeffries. Att se en del av sitt kommande system exekvera ger nämligen en helt annan och sannare bild av verkligheten än att läsa en rapport. Inte nog med att du som beställare eller användare börjar inse att du faktiskt kommer att få ett system, du får också möjlighet att kommentera det som gjorts och påverka det som ska göras. Ur teamets synvinkel är det nyttigt att tvingas leverera och demonstrera vad man arbetat med och hela processen skapar ett positivt samarbetsklimat.

Det här var ett exempel på hur ett dokument kan ersättas av något rikare, men vad är det då som är så himla dåligt med dokument? I sig är det alls inget fel på dokument. Jag älskar verkligen (fysiska) böcker, till exempel. Jag gillar lukten av dem, känslan att hålla i dem och hur praktiska de är på resan. Problem uppstår när människor använder dokument i fel syfte. Ett exempel: De flesta människor som använder e-post har råkat ut för att hamna i dispyt med en vän eller kollega över något som skrivits i ett elektroniskt brev. Man har skrivit lite slarvigt, tolkat lite fel och svarar med en syrlig kommentar, som i sin tur leder till ett argt svar och så är helt plötsligt cirkusen igång.

Varför uppstår sådant här? Det tänkte jag försöka analysera nästa gång. Då tänkte jag också ge mitt svar på frågorna kring Rogers frustration ovan.