En önskan om samarbete

S:t Görans sjukhus är sverigeledande på det som på engelska kallas “Lean Healthcare”. Lean generellt handlar om att, trots bristande resurser och varierande behov, bygga effektiva verksamheter med kunden i centrum. Detta tänkande kan appliceras på många områden.

Vad innebär detta inom sjukvården? Dagens Nyheter hade en intressant artikel om detta 18 oktober 2008. I artikeln kan man bland annat läsa detta (kursiveringen är min egen): “Lean betyder, enkelt uttryckt, att medarbetarna utformar sitt arbete så ändamålsenligt som möjligt – med patienten i fokus. På sjukhuset innebär det att patientens väntetid ska bli kortast möjlig och vården av bästa kvalitet“. Resultaten är förbluffande. Den genomsnittliga väntetiden på att få träffa en läkare på akuten har minskat med 70%. Målet är att en patient aldrig ska behöva vänta mer än 90 minuter från akutdörren till avdelningssängen. Snittiden är 20 minuter! Det är den typen av sjukvård vi vill ha, eller hur?

Det är värt att notera är att denna förbättring inte uppnåddes genom att man anställde duktigare läkare eller forskade fram bättre mediciner. Inte heller har någon duktig managementkonsult varit framme och optimerat. I stället har man uppnått detta resultat på egen hand, genom att släppa gamla prestigebarriärer och helt enkelt… samarbeta.

Jag vill mena att samarbete är en av de viktigast faktorerna – om inte den viktigaste – för framgång inom många “system”. S:t Göran är ett exempel på detta. Människan är ju i någon mån byggd för att samarbeta. Vi har nått vår status på denna planet bland annat tack vare just vår förmåga att samarbeta. Ibland kan samarbete vara svårt, vi har en reptilhjärna i botten som har en tendens att överreagera ibland, men oftast är det givande och roligt.

Så varför inte tänka så inom systemutveckling? Faktum är att vi redan gör det – i form av Lean Software Development och agila metoder. Det agila manifestet, själva grunddokumentet för agila metoder har detta som sin första värdering (i svensk översättning): “[vi värderar] individer och deras samarbete framför processer och verktyg”. Återigen, detta med samarbete. Samma fokus på kvalitet och att minimera tiden för en “enhet” i systemet finns i andra delar.

Så här i slutet av år 2008 kan det kanske vara lämpligt med en önskan. Det här hoppas jag att vi kan uppnå i våra organisationer kommande år: Låt oss riva barriärer mellan roller och finner nya sätt att samarbeta för bästa resultat. Vi utbildar alla medarbetare om vikten av att bygga in kvalitet från början, via arbetssätt som testdriven utveckling och parprogrammering. Vi fokuserar gemensamt på att optimera helheten, tiden från koncept till nytta, genom att eliminera onödigt arbete. Och givetvis sätter vi användningen av mjukvaran i centrum. Vi har alla potentialen att bli lika framgångsrika som S:t Göran.

God Jul & Gott Nytt År!

2 thoughts on “En önskan om samarbete

  1. Jag har arbetat som konsult på St Göran på 90-talet. Jag satt och gjorde ett enkelt system för interndebitering åt anestesiavdelningen. Arbetet var agilt innan det begreppet fanns, i alla fall i nuvarande betydelse, och jag arbetade nära verksamhetschefen som uttryckte alla krav.

    Det som slog mig med kulturen på sjukhuset var att det var så svårt med samarbete. Det finns starka personalgrupper som försvarar sina positioner och gränser mot andra personalgrupper. Det finns en stor ojämlikhet mellan grupperna, exempelvis de generellt välbetalda läkarna och de i mitt tycke underbetalda sjuksköterskorna och jag upplevde kulturen so “det är omöjligt att bryta igenom de gränserna”.

    Jag har därför hittills sett just St Göran och sjukhus som ett exempel på motsatsen till rollöverskridande samarbete. Intressant om de har lyckats ändra på kulturen. Då finns det hopp för många andra organisationer också. Eller har de lyckats utan att ändra rollgränserna? Det finns ju regler om ansvar även i lagtexten för vad en läkare får göra och vad en sjuksköterska får göra.

Comments are closed.