Karriärvägar för framtidens projektledare

Jag har i en serie inlägg försökt argumentera för att mycket att det som traditionellt ligger i en projektledares ansvarsområde egentligen inte passar speciellt bra där. Om vi tänker oss att vi lyfter bort stora delar av ansvaret, vad återstår? Vad kan en projektledare göra inom produkt- och systemutveckling i framtiden? Och om jag är projektledare idag, vilka möjligheter har jag att bättre bidra till att skapa nytta?

Om man följt min serie av inlägg runt projektledarrollen så har man säkert förstått att jag vill mena att många av de uppgifter som en traditionell projektledare tvingas utföra idag är dåligt tillpassade och i många situationer till och med orimliga. Både organisationen och projektledaren själv mår dåligt av dessa snedvridna krav.

Jag menar att en projektledare vare sig är tillräckligt kortsiktig eller tillräckligt långsiktig. Å ena sidan har vi uppgifter som kräver specialistkompetens och detaljkunskap, som detaljplanering på kort sikt. Dessa uppgifter utförs självklart bäst av gänget som “smutsar ner händerna”, det vill säga projektdeltagarna och teammedlemmarna. Å andra sidan har vi uppgifter som kräver långsiktighet, expertis om verksamheten eller branschen och fingertoppskänsla för marknadens behov, till exempel att prioritera mellan olika identifierade behov inför en release. Dessa uppgifter går långt utöver projekten. Ett sätt att lösa detta är att identifiera och samla dessa ansvar i rollen av produktledare. Ingen av dessa saker bör alltså en projektledare utföra.

Låt oss nu, som Tage Danielsson, stanna upp och begrunda något: Vad återstår egentligen av projektledarrollen när vi kapat bort allt det där som sköts bäst av andra personer? Det som återstår är helt enkelt allt det där “mjuka”, det vill säga teambyggande, eliminera hinder, optimera samarbete, stimulera engagemang, se till att alla mår bra, skydda teamet, hjälpa deltagarna att bli bättre, skapa en miljö där alla kan känna sig trygga och prestera maximalt osv. Det här ansvarar många projektledare för redan idag, men allt för många har inte tid (dvs prioriterar inte) detta arbete. För att vara rättvis, många bra projektledare gör redan dessa saker idag, men många andra visar det bara med munnen och sköter det med vänsterhanden. Skälet till det är inte svårt att gissa: Deras chefer bedömer dem inte efter dessa dimensioner.

En person som utför dessa, i sanning viktiga saker, i ett utvecklingslag skulle vi kunna kalla en “sann” projektledare, men jag tror att termen för länge sedan har förlorats till fel saker. Inom utvecklingsramverket Scrum kallas rollen för scrummäster (eng. ScrumMaster), just för att visa att det inte är en traditionell projektledarroll. Om man betänker vilka ansvarsområden som rollen innefattar kanske man kan se det som en slags teamcoach/tränare. Precis som ett sportlag mår bra av en coach och tränare mår ett utvecklingslag bra av det.

Så, om du är projektledare idag, hur ska du tänka? Du har egentligen två grundläggande alternativ:

 1. Du kan försöka kämpa emot det här “agila vansinnet” med näbbar och klor. Det kan vara framgångsrikt, i alla fall kortsiktigt. Jag har ryktesvägen hört talas om åtminstone ett stort försäkringsbolag där projektledarna fick den agila satsningen nedlagd. Men notera gärna att inom produkt- och systemutveckling är trenden tydlig mot Lean development och lättrörliga metoder. Där finns helt enkelt inte plats för rollen som traditionell projektledare. Inte ens projekt som arbetsform är speciellt populärt.
 2. Du kan försöka utvecklas till något mer innan din chef gör det och dumpar dig som ett fartyg som dumpar sin miljöfarliga ballast och du fördriver resten av dina dagar med att förgifta din omgivning. Som projektledare inom produkt- och systemutveckling finns två tydliga vägar att gå.

Den första vägen är att bli en stödjande teamcoach/tränare. Den är lämpligt för dig vars främsta intressen ligger i ledarskap, gruppsykologi, teamarbete, människor och relationer. Ditt jobb blir att bygga, coacha, träna, stötta och motivera superproduktiva lag i deras strävan att bli bäst i världen på det de gör. Börja med att lära dig lättrörliga metoder och Lean ordentligt. Arbeta i sådana projekt och bygg erfarenhet. Prata med folk med erfarenhet av att lyckas. Om du vill, ta en certifiering som scrummäster, men det är inget krav. Lär dig allt du kan om ledarskap, gruppsykologi och mentorskap. Öva, öva och åter öva på att möta människor och grupper av olika slag. Diskutera med likasinnade vad som fungerar och inte fungerar i olika situationer.

Den andra vägen att sikta mot är produktledning. Rollen som produktledare är lämplig för dig med branscherfarenhet, som har en mer analytisk läggning och som med stort tålamod och långsiktighet vill skapa produkter eller system i världsklass. Du vill ha kontroll och helhetssyn. Ditt jobb blir att styra produktutvecklingen för en speciell produkt genom att identifiera och prioritera behov, förmedla dessa till team och verifiera att behoven är uppfyllda. Du får gärna vara en visionär som är duktig på att få med dig andra. För att kunna fungera bra i rollen måste du ha gedigen kunskap om den verksamhet eller marknad som ni skapar system eller produkter för. Du behöver först och främst inse att allt inte kan göras, att allt inte är lika viktigt och att det är ett affärsbeslut att bestämma vad som är det. Arbeta gärna i rollen som produktägare, om ni använder Scrum, men Scrum är sannerligen inget krav. Du behöver också bli duktig på att samarbeta med många människor, för du har många intressenter att tillfredsställa och du måste diplomatiskt hantera fallen när de inte blir det.

Till sist ett ord om Scrum, den för tillfället mest populära agila metoden. Idag tror många projektledare att det naturliga för dem när organisationen börjar använda Scrum är att blir scrummäster. Jag skulle vilja påstå att detta är fel i minst 2/3-delar av fallen. Många i rollen projektledare idag har nämligen blivit det just för sin analytiska läggning, kontrollbehov, kommunikationsförmåga samt vilja och driv att skapa något riktigt bra, det vill säga något som är mycket närmare produktledarrollen. Därför skulle jag rekommendera alla projektledare och scrummäster att rannsaka sig själva. Ställ dig själv denna fråga: Vilken roll skulle jag tycka vore roligast, teamcoach eller produktledare? Det som ger dig störst nöje kommer sannolikt att vara det som du också är bäst på. Lycka till!

2 thoughts on “Karriärvägar för framtidens projektledare

 1. Bra analys. Jag tycker du har glömt en sak – som kan gälla både om man väljer att satsa på teamcoach-spåret eller produktledningspåret, och det är den roll som jag tror just nu och under åtminstone några år framåt är väldigt viktig. Den som coach och stöd för nya produktägare, eller nya ScrumMaster.

  Dvs. Om du varit traditionell projektledare och blir/väljer att vara ScrumMaster i ett agilt projekt, kommer troligen den utsedde produktägaren/produktledaren behöva ditt stöd i början för att förstå utvecklingsprocessen och lära sig engagemanget. En produktägare kan vara väldigt ovan att sitta tillsammans med systemutvecklare, användbarhetsexperter, styrgrupper mm och behöver verkligen all hjälp han kan få för att lära sig sin nya roll som produktledare.

  Eller tvärtom, om du som traditionell projektledare väljer att utvecklas som produktledare istället och får en ScrumMaster i ditt team som kanske är programmerare från början, eller administratör, eller användbarhetsexpert eller något annat, som kanske inte alls är van att kommunicera med hela verksamheter och människor på det vis du har lärt dig under många år, eller hur moderering och facilitering kan göras mm. En ny ScrumMaster kommer säkert behöva ditt stöd.

  Det är troligtvis en övergångsfas, men som pågår under många år där vi som projektledare dels behöver lära oss vår egen nya roll och dels hjälper andra in i deras nya roller.

  Det fina i kråksången är att vi alla får roligare och mer stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter i teamen. Fråga mig.

Comments are closed.