Thoughtworks i Stockholm – en konsekvensanalys

Det ser allt mer klart ut att Thoughtworks (TW) öppnar kontor i Stockholm. Vad skulle detta betyda för konsultmarknaden i Stockholm? Att ett bolag som TW gör sitt insteg på marknaden kommer givetvis ha konsekvenser, men vilka?

Bakgrund 1: Thoughtworks är ett av de mest respekterade konsultbolagen överhuvudtaget. De är internationella och har rykte om sig att vara mycket duktiga. De har en tydlig agil profil, en lång rad innovationer och bra verktyg på sitt samvete (CruiseControl, Selenium och Mingle för att nämna några), en spännande och karismatisk grundare, en stark företagskultur och, sist men inte minst, Martin Fowler, världens bästa “loud mouth” (enligt min mening), i företaget plus en hel rad andra kända namn.

Bakgrund 2: Dan North, en av Thoughtworks konsulter, anställd nr 1 i England och Mr BDD, har varit i Sverige flera gånger under våren. Han gick ut offentligt både på Jfokus (8 april) och Dev Summit (9-10 april) med att TW skulle öppna kontor i Sverige. På Dev Summit talade jag lite med Dan och försökte lite smått pressa honom på detaljerna, men Dan svarade rätt svävande. Kanske var det inte så klart ändå? Men jag har senare fått andra indikationer på att Thoughtworks verkligen kommer till Stockholm. Det är därför ingen avancerad gissning att säga att TW kommer att ha ett kontor i gång i Stockholm direkt efter sommaren. Minst sagt spännande!

Jag kommer i detta inlägg att försöka mig på en analys av möjliga konsekvenser av att Thoughtworks öppnar i Stockholm. Låt mig från början säga att detta mest är kvalificerade gissningar så ta allt som jag säger med en nypa salt. Jag vill också nämna att jag inte har några direkta kopplingar till Thoughtworks så jag känner att jag kan förhålla mig relativt neutral.

Det första man kan fråga sig är varför Thoughtworks är intresserade av Sverige? Enligt uppgift ska Sverige vara intressant på grund av att vi har många duktiga systemutvecklare. Jag tror att det stämmer, men bara delvis. En annan sak med Sverige som kan ha inverkat är systemutvecklarnas förhållandevis låga löner (med västlig standard). Jämfört med amerikanska och engelsk standard ligger en duktig utvecklare en bra bit lägre (läs: billigare för arbetsgivaren).

Så vad kommer Thoughtworks i Stockholm att betyda? Det första jag tänker på är de andra konsultbolagen. Vad tänker de? De få jag har pratat med är klädsamt fåordiga, men medger att TW kommer att bli en svår konkurrent. Jag tror inte primärt att man behöver vara orolig för sina kunder, snarare för sina anställda. Jag förutspår att många av de 5-10% bästa på varje bolag kommer att åtminstone söka jobb på TW. Som en följd av det kommer det att bli ännu lite tuffare att behålla de bästa på respektive bolag. En löneökning för konsulter känns ofrånkomlig och i dess följd, höjda arvoden. Då konsultpriserna har stått mer eller mindre still de senaste 5 åren kanske inte detta är en alldeles felaktig justering.

Inom några år kommer naturligtvis Thoughtworks att även bli en mycket tuff konkurrens om uppdragen. Man kan riktigt se det framför sig: “Hi, my name is Martin Fowler and I am here in Stockholm today to tell you how we will ensure success for you, not only in this project, but in all your future IT-driven business that you will permit us to take part in. We did a very similar project in Sydney just last year and we measured an ROI of 67 percent. We have the best people, the best methods, the best tools and the best brains. Any questions?”. Ok, bara på skämt, jag tror inte heller att Martin säljer projekt, men visst kommer TW att bli en verkligt tuff konkurrent inom några år.

Om vi lämnar företagen, det är inte synd om dem, vad innebär detta för stockholmskonsulterna? Det innebär, för det första, att det kommer att finnas en ny, attraktiv arbetsgivare i Stockholm. Inte minst är möjligheterna till att få resa och bo utomlands stora. Naturligtvis kommer man då och då att få träffa och prata med tunga namn i branschen. Vem vill inte prata BDD med Dan North, SOA på rätt sätt med Jim Webber eller DSL:er med Martin Fowler? För mig låter det också helt rätt att arbeta på ett bolag med starka, moraliska ståndpunkter. Den svenska konsultmarknaden är frustrerande kort på bolag som verkligen vill förändra världen.

För det andra tror och hoppas jag att detta kan få positiva konsekvenser på vår arbetsmiljö, våra projekt och utvecklingsmetodik? Thoughtworks har en tydlig agil profil och ju fler som ställer sig upp och tar avstånd från fast pris/vattenfallsvansinnet desto bättre, enligt min mening. Jag förutspår alltså på lång sikt: fler och bättre, lättrörliga projekt och därmed en bättre situation för de flesta systemutvecklare (i bred betydelse).

Men finns det inga utmaningar för dem? Är allt så bra som det låter? Mitt svar är: Tyvärr inte. Ingenting är så bra som det låter. Låt oss göra en liten reality check på vad TW står inför.

För det första så kommer TW att ha svårt de kommande åren med att få några som helst uppdrag som involverar offentliga kunder (annat än som underleverantörer). Sverige dras ju med ramavtalsträsket och TW har inget. Detta kommer rimligen att begränsa TW:s möjligheter att få projekt de kommade åren. Överhuvudtaget kan TW få problem med ramavtal. Mitt intryck är att TW, precis som de flesta duktiga hackers (i positiv mening), är framgångsrika just på grund av av sin förmåga att tänka utanför ramarna. Ramavtal är definitionen på ramar. Som en fotnot kan man här stanna upp och inse att ramavtalen faktiskt fungerar som ett handelshinder för internationella bolag att göra affärer i Stockholm. Var det så det var tänkt, eller (ironi, ironi)?

En annan utmaning för Thoughtworks blir att kontoret intitialt måste bemannas med personal från andra kontor, troligen mest från England. Engelsmän från TW är som engelsmän är mest; ett gäng grabbar som gillar öl och snackar fotboll. Det är chefen som bestämmer och projekt som måste lyckas. Enda skillnaden är att många är några snäpp mer intelligenta än genomsnittet. Jag har arbetat i Englande under några månader och det är bara att konstatera att engelsk företagskultur inte är densamma som den svenska. För jobbsökande svenskar är det viktigt att vara medveten om det. “They want paterniWHAT leave!? For twelve f-cking months!!?”. Även om man sätter in en svensk chef kommer mycket av den engelska kulturen att överföras automatiskt med personerna. Jag är också väldigt spänd på att se hur väl TW håller sig till den lättrörliga vanan att arbeta i ett “hållbart tempo” (“sustainable pace”) i sina projekt.

Till sist, om någon som söker till Thoughtworks på allvar tror att ni kommer att mingla med Martin och grabbarna varje fredagsöl så tror ni bestämt fel. Jag har jobbat på ett konsultbolag med en utvecklingsstorhet och man såg honom på ett föredrag någon gång om året. Det är kul att ha en guru att referera till, men det är inte någon större skillnad. I och för sig har ju TW mer än en “guru” så chanserna är säkert större.

Jag tror att om Thoughtworks ska lyckas i Sverige måste de skapa ett svenskt TW, inte ett TW i Sverige. Ett TW som för in alla sina spännande idéer, men som samtidigt kanske också lär sig av Sverige. Kanske fem veckors semester på sommaren inte är så dumt tänkt? Detta kommer att ta flera år för dem och för de svenskar som börjar tidigt väntar en spännande tid.

Till sist, jag tycker för min del att detta ska bli otroligt spännande. Den svenska ankdammen behöver konkurrensen och det kommer att göra gott för oss i längden, det är jag övertygad om. Så låt mig vara en av de första som säger det: Welcome to Sweden, Thoughtworks!

One thought on “Thoughtworks i Stockholm – en konsekvensanalys

  1. Låt mig vara en av de andra som säger samma sak. Welcome to Sweden Thoughtworks!

    Detta är det ENDA konsultbolag som på allvar skulle kännas attraktivt och kul att söka till. Det visar verkligen vilken plaskdamm stockholm är idag. Det finns inga riktigt kreativa och modiga konsultbolag här idag, som på riktigt vågar tänka utanför ramarna. Det finns en hel del kreativa och intellegenta utvecklare här, men för de allra flesta är “kunden har alltid rätt” det mantra som alla repeterar trots att de är ivriga agile-förespråkare i andra fora – där kunden inte hör 😉

    Det blir verkligen intressant att se om övriga konsultbolag gör något åt sina profiler och rekrytering. För att rekrytera de skarpaste individerna behövs helt klart mer än en hög lön och gratis fredagsöl. Och det är inte med lönen TW kommer att konkurrera, även om de säkert betalar bra.

    Intressant din fråga om hur TW kommer anpassa sig till svensk företagskultur, som alla andra bolag behöver göra. Tror framförallt föräldraledighetsaspekten är det stora. Alla pappor ska vara hemma. Nyttigt för ett internationellt bolag att brottas med. Däremot 5-veckorssemester kanske inte är det nödvändigaste att anpassa sig till, läste IT-professorns analys i CS häromdagen att semestrarna här kan komma att luckras upp framöver till en mer helårsanpassning av ledighetsbehov. Klok idé. Livskvalitet över hela året, istället för som en lucka nånstans i mitten.

    Tack för din kommentar och analys. Kommer vi sitta i väntrummet på TW’s kontor båda två? Eller går eget-företagandet före? 🙂

Comments are closed.