Enveckasiterationer

Många team använder Scrum och tycker att iterationer på tre veckor är häftigt snabbt. Allt är relativt. Vi beslöt oss vid årsskiftet för att gå över till en iterationslängd på en vecka och se vad som hände. Vi kände oss mogna för detta och produktägaren efterfrågade fler leveranser. Här följer en kort beskrivning av hur vi arbetar.

Kort bakgrund

Teamet har bestått av 5-8 pers varav 2-3 personer har ägnat sig åt produktägaruppgifter. Systemet är ett webbaserat, administrativt system för att hantera utbildningsobjekt på en akademisk institution i Stockholm. Metodikmässigt har vi använt en kombination av Scrum och XP. Vi strävar efter 100% testdriven produktionskod, vi använder acceptanstester i Fitnesse för att driva utvecklingen och vi har obligatorisk parprogrammering av all produktionskod. Vi har historiskt sett nästan helt använt iterationslängd på tre veckor. Projektet har pågått i ett drygt år så teamet är väl sammanslutet, metodikdrivna och bra på att leverera.

Förberedelser

Vår produktägare är en pigg dam från Norrbotten. Hon får stöd och övergripande prioriteringar från en kundgrupp av viktiga intressenter som träffas med en månads mellanrum, ibland oftare. I teamet har produktägaren stöd av en assisterande produktägare, på deltid, en UX-designer (användbarhetsexpert) på halvtid och Scrummäster. Produktägaren och hennes team arbetar parallellt med att prioritera och förfina user stories (enkla kravrepresentationer) inför kommande iteration.

Sprintplanering

Hela teamet samlas normalt på onsdag morgon kl 9.00 för sprintplanering. Mötet sker i stort sett enligt Scrums riktlinjer, bara mycket kortare. Produktägaren presenterar user stories i prioriteringsordning. Teamet diskuterar dessa och tar med hjälp av planeringspoker fram ett grovt estimat av varje user story i poäng (relativt mått på svårighetsgrad och arbetsinsats). Poängen ligger nästan alltid mellan 0,5 och 5 med 0,5 och 1 som vanligaste estimat.

Teamet åtar sig en veckas arbete baserat på magkänsla. Kunden beskriver sprinten med ett sprintmål. Varje user story bryts därefter ned i uppgifter som inte estimeras. Hastighet mäts istället i antal uppgifter per vecka och ligger normalt på 15-25.

Både user stories och uppgifter representeras av kort. Sprintplanen består av kort i grupper per user story i sekvens. Korten sätts upp på en whiteboard med kolumner för Åtaget, Pågår, Klart. Detta avslutar sprintplaneringen och tar 1 – 1,5 tim.

Under sprinten

Morgonmöte sker varje morgon under veckan kl 9 framför sprintplanen och tar normalt ca 5 min. Utvecklare tar en uppgift genom att sätta sina initialer på kortet och flytta det till Pågår. När uppgiften uppfyller våra klarkriteria får den flyttas till Klart.

Vi arbetar användningscentrerat, med en UX-designer som genomför workshops och användartester parallellt med övrigt arbete. Hon delar sin tid mellan detta och att hjälpa teamet skapa en god interaktionsdesign. Teamet förevisar kontinerligt framsteg för produktägaren, som också bistår med testning av applikationerna.

Avslutning

Sprinten avslutas med en kort demonstration för produktägaren och de som vill av kundteamet varje tisdag kl 13.00 och tar ca 30 min. Var tredje vecka har vi istället längre demonstrationer för alla som vill se kl 09.00. Dessa tar 1-1,5 tim. Vi har fortsatt att ha stora demonstrationer med treveckorsintervall helt enkelt då många intressenter har inte tid att komma varje vecka, men de vill ändå se allt som hänt sen sist.

Varje iteration avslutas med ett kort sprintretrospektiv på ca 30 min. Var tredje vecka är det längre, ca 1,5 tim. En mindre del av sprinten avsätts till internt effektiviseringsarbete. Retrospektiv har vi normalt i samband med sprintplaneringen för nästa sprint.

2 thoughts on “Enveckasiterationer

  1. Jaha, så här gör det här teamet, men jag saknar en “utvärdering” av enveckas-iterationer i i det här inlägget. Hur går det? Fungerar det bra? Vilka problem har funnits? Varför är det bättre än 3-veckors, eller sämre? Kommer du nästa gång föreslå enveckas-iterationer direkt, även med ett helt nytt team.. osv.

  2. Pingback: Enveckasiterationer del II « Den bloggande terriern

Comments are closed.