TDD-kursen igång

Jag och Måns Sandström är väldigt stolta. Vi har nämligen dragit igång vår TDD-kurs på allvar nu och haft vår första kompletta kunddragning (introduktion, för utvecklare och för kravhanterare). En hel höst av förberedelser som äntligen har fått sättas på prov. Naturligtvis är det ganska tufft att hålla kurs samtidigt som man har andra uppdrag på heltid (jag har fått gå ned lite i tid) men det är också väldigt givande och lärorikt. Bara att diskutera igenom alltihop på djupet med en annan utvecklare ger många insikter.

Den svåraste utmaningen som vi har upptäckt hittills är att när vi beskriver den testdrivna miljö vi vill se i utvecklingsarbetet så reagerar ibland deltagare med både entusiasm och med tvivel därför att det ligger så långt ifrån deras egen verklighet, med gamla produkter, seg organisation och trögjobbad kod. Det är lätt att tänka att vårt budskap är orealistiskt, när vi hellre vill att de ska tänka: “Vilka steg kan jag börja ta för att närma mig detta som jag egentligen tror är bra?”. Det blir en utmaning för oss i våra kommande kurser.

Är du intresserad av att bli duktig på TDD så kommer vi att ge en publik kurs om en knapp månad och förhoppningsvis även i höst. De publika kurserna sker i samarbete med Jaybis. Läs mer om kursen på Jaybis webbplats. Där kan du också anmäla dig.