Ny kurs: TDD – Inte bara enhetstestning

Observera: Detta inlägg består till största del av reklam för vår nya kurs. Sluta läs här om du inte gillar sånt.

Testdriven utveckling (TDD) och relaterade arbetssätt är en teknisk grundpelare inom agila metoder. TDD är nyckeln till att skapa högre produktivitet och ändå få högre kvalitet på resultatet (det är ingen motsättning). Men det är inte så lätt som det ser ut och det påverkar även personerna runt utvecklingsteamen.

Är du eller din organisation nyfikna på TDD? Eller vill ni komma igång, men vet inte exakt hur? Eller har ni redan kommit igång men får inte ut de fördelar som ni hade hoppats på? I så fall kanske vi har vad ni behöver.

Terrier Software och Dynabyte har tillsammans utvecklat ett modulärt system av utbildningsmoment inom TDD, från 1 timmes introduktion till tre dagars kurs. Målgruppen är systemutvecklare, testare, kravanalytiker och ledare för utvecklingsarbete. Utbudet är iterativt upplagt och består av moduler som enkelt kan anpassas till era behov.

Nyckelord vid utvecklingen har varit helhetssyn, praktik och attityd. Helhetssyn i betydelsen att vi täcker in många sätt att se på TDD, från mikrotester till storytester. Vi berättar också om hur TDD påverkar personer i olika roller, från programutvecklare till kravanalytiker och projektledare. Praktik har varit ett ledord och vi hoppas att det ska märkas i våra otaliga praktiska tips samt alla övningar och laborationer. Till sist, attityd, både att vi vågar säga det vi står för och stå för det vi säger, men också att TDD till sist handlar om ett ödmjukt sätt att utveckla. Vi hoppas att denna ödmjukhet inför våra egna begränsningar ska genomsyra kursen.

Är du intresserad av kursen, kontakta mig på info@terriersoftware.se.