En cirkel av böcker

Sedan 7 veckor tillbaka kör vi bokcirkel med projektgruppen (ett blandat team av konsulter och anställda). Varje fredag träffas vi 30 minuter och diskuterar ett kapitel ur boken “Implementing Lean Software Development”, av Mary och Tom Poppendieck. Boken är indelad i 10 kapitel om ca 20-30 sidor så det är inget större problem för de flesta att hinna läsa det på en vecka.

Beställarna är vänliga nog att ge oss 30 min betald konsulttid för detta. Det är generöst, men jag tror att de har resonerat så här: Konsulterna har hjälpt våra anställda att vilja utvecklas och vilja bli bättre. De har pekat ut en väg (Agile och Lean) och föreslagit en bok att studera. Utan dem hade de anställda aldrig gjort detta. När konsulterna är borta kommer de anställda att kunna sprida detta till övriga. Merparten av arbetet sker på fritiden (själva läsningen). Om dessutom boken är högst relevant och kan hjälpa oss att bli bättre och effektivare borde denna lilla investering ha goda möjligheter att betala sig.

Jag och ScrumMastern resonerade så här. Vi visste sedan tidigare att de flesta i gruppen har ett intresse av att lära sig mer. Om vi stimulerar detta behov hos folk kommer de att bli mer motiverade och utföra ett bättre arbete i projektet. Vi valde just denna bok för att vi nu arbetat mycket lättrörligt sedan i våras och hoppades att boken skulle fördjupa allas förståelse för lättrörlig systemutveckling och ge oss nya idéer om vart vi ska gå.

Efter 7 veckor kan jag säga att det verkar det fungera över förväntan. De ovan nämnda fördelarna stämmer, men det bästa är nog att vi har fått ett gemensamt språk och sätt att tänka om saker. För första gången verkar folk inse att till exempel vår lista med buggar som vi inte betar av faktiskt är en form av slöseri som vi bör ta tag i. Först nu kan vi diskutera testningen, produktägarrollen, överlämningar och iterationslängd på ett givande sätt. Vi börjar så smått fundera på ett upplägg med skiktade leveranser. Vår produktägare blev nyfiken, köpte boken, och tyckte att det var helt rätt. Nyligen hörde jag honom nämna “kanban”-kort (signalkort) för en kollega.

Det här är något jag kan rekommendera alla team att titta på. Att boken sedan består av avancerad, koncis och praktisk visdom om systemutveckling gör ju definitivt inte saken sämre.

One thought on “En cirkel av böcker

  1. Vi hade bokcirkel med Lean Software Development i systemutvecklingsgruppen på Riksantikvarieämbetet förra året. Vi diskuterade ett kapitel i taget på gruppmöten en gång i veckan. Vi kom dock aldrig så långt som att göra något åt det vi upptäckte ocj konstaterade…

Comments are closed.