Varför inte utkontraktera hela verksamheten?

Det har talats mycket om utkontraktering de senaste åren. Jag kan förstå resonemanget med att leja ut sådant som inte hör till kärnkompetensen för att få koncentrera sig på det som verkligen är det. Jag lejer själv ut min ekonomiredovisning till en revisionsbyrå. En allt större del av organisationers verksamhet, till exempel mycket som rör IT, utkontrakteras och det verkar väldigt klokt. Eller?

Vi vill till varje pris undvika att utkontraktera just det som definierar oss, våra kärnkompetenser. Enligt allmän praxis på området är stödtjänster till verksamhet som på ett tydligt sätt kan avskiljas från densamma lämpliga kandidater för utkontraktering. Det måste vara möjligt att skriva tydliga kontrakt med definitioner av förväntningar på respektive part. Men vad händer om vi inte förstått vad kärnverksamheten är? Vad händer om vi i vår iver att effektivisera faktiskt råkar utkontraktera kärnverksamhet? Kan IT vara kärnverksamhet?

Idag känns det ofta svårt att skilja datorn från verksamheten. I dagens välutvecklade företag har datoriseringen gått så långt att i stort sett alla processer görs med datorstöd. De anställda kommer knappt ihåg tiden när man fick göra saker “för hand”. Man kan utan att ta i hävda att IT-systemen idag är så intima med verksamheten att man hoppas att de har utväxlat ringar. Som en följdsats av detta måste systemen utvecklas i ett nära samarbete mellan de som behöver tjänsterna och vet hur verksamheten fungerar och de som kan utveckla och leverera desamma. Att utkontraktera systemutveckling är en riskfylld väg som bland annat omöjliggör detta kritiska samarbete.

Våra IT-system måste fortsätta utvecklas i takt med verksamheten. När produktionsmålen ändras måste systemen justeras. När lagarna ändras måste affärsreglerna ändras. När processerna ändras måste systemen ändras. Och så vidare. System som inte utvecklas börjar snart avvika från verkligheten. Några år senare är de föråldrade och förvisas till begravningsplatsen dit gamla IT-system går för att dö. Om man vill undvika denna enorma kostnad måste ett system fortsätta att aktivt förvaltas under hela sin livslängd. På så vis blir smarta företags system snarare lika interna produkter och inte projekt. Att utkontraktera förvaltning omöjliggör detta långsiktiga arbete.

För att utnyttja det värde som lagts ned på utvecklingen av systemen måste användarna förstå och använda systemen. För att kunna fungera tillfredsställande måste IT-supporten finnas nära användarna. De måste känna användarna och vara experter på situationen på just ditt företag för att fungera bra. Att utkontraktera IT-supporten omöjliggör detta.

Att utkontraktera utvecklingen, förvaltningen och supporten av kärnverksamhetens stödsystem är i stort sett att utkontraktera själva verksamheten. Man kan i så fall faktiskt fråga sig varför organisationen överhuvudtaget existerar.

One thought on “Varför inte utkontraktera hela verksamheten?

  1. Håller med till fulllo. Jag tror att bankerna är de första som insett detta; i slutet på 90-talet bestod utvecklingsavdelningarna på flertalet banker i Sverige av mer än 50 procent konsulter, idag är det avsevärt mindre.

Comments are closed.