TDD-föredrag på Avega

Förra veckan fick jag tillfälle att praktisera bowlingkatan på nytt då jag var inbjuden att hålla ett TDD-seminarium för en grupp konsulter på Avega. Jag fick en trevlig stund och jag hoppas att jag eventuellt lyckats inspirera någon till att jobba mer testdrivet. En av åhörarna, Joakim Sundén, har på ett trevligt sätt sammanfattat sina intryck. Tack för det, Joakim.