Linköpings universitet går före (igen)

Linköpings universitet var så vitt jag förstår först ut med Data som ett civilingenjörsprogram. När jag var student var de kända som föregångare vid antagningsprocessen till läkarlinjen. Man frågade helt enkelt ut kandidaterna för att i någon mån kunna bedöma om dessa personer kunde växa ut till personer man skulle vara villig att anförtro sitt liv till i framtiden (känns inte helt orimligt). I mitten på 90-talet startade Ingemar Ingemarsson IT-programmet där man till stor del använda PBI (problembaserad inlärning) vid undervisningen som ett sätt att förankra kunskaperna i verkliga fallstudier.

Och nu går man före igen.Lars Degerstedt

I senaste numret av LiU Magasin (1-2007) kan man läsa att LiU i höst startar ett “treårigt kandidatprogram med fokus på att utveckla studenternas kreativa och praktiska hantverkskunnande i programmering”. “Innovativ programmering” är namnet på det nya programmet och Lars Degerstedt heter den ansvarige (se bild).

Äntligen!

  • Äntligen någon som förstår att bra programmerare inte skapas genom att tänka utan genom att göra tillsammans; mäster, gesäll och lärling.
  • Äntligen någon som inser att fem års teoretiska studier har en begränsad nytta vid programmering.
  • Äntligen någon i den akademiska världen som insett att programmering till största del är ett hantverk.

Som de brukade säga i vinjetten till TV-serien Fame:

“You want flexibility!? Well, flexibility costs. And right here is where you start paying… in craftsmanship”.

Tror att det var så lärarinnan sa i alla fall. 😉

Lars Degerstedt, jag utnämner dig till min hjälte för dagen.